Aquesta informació li pot ser d 'utilitat en el moment d 'efectuar la seva compra.

Per a evitar errors a l' hora de comprar, aconsellem sempre que li sigui possible, faci servir els mostraris per a proves que estan a la seva disposició a l' escola.

 
En la informació de cada peça disposa d'una taula de mides per orientar en el moment d'escollir la talla correcta