CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI / CLIENT

L'usuari de la pàgina web https://store.rompoda.com tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa. Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web https://store.rompoda.com té dret a registrar-se com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials, així com al coneixement d'aquestes, mitjançant els canals de promoció com ara newsletter i d’altres.


REGISTRE D'USUARI

El client / usuari, amb caràcter previ a formalitzar la compra de qualsevol dels productes oferts per Gèneres de Punt Rompoda SL a través del seu portal https://store.rompoda.com haurà de registrar-se prèviament, indicant les dades personals necessàries per a la formalitzar el contracte de compravenda.
L'usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d'edat. En cas contrari, la responsabilitat que menors d'edat realitzin comandes anirà a càrrec dels pares o els tutors legals del menor.
Per poder realitzar comandes a la pàgina web, cada client proporcionarà de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal, que seran protegides d’acord a la llei orgànica de protecció de dades. La gestió de la privacitat tant de l'usuari com de la contrasenya d’accés a https://store.rompoda.com va a càrrec del client, quedant Gèneres de Punt Rompoda S.L exempta de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte ús de les mateixes.


CONDICIONS D'ENVIAMENT

Les comandes seran enviades a través de la companyia de transport més convenient. Depenent de la localitat de destinació, tindrà un termini de lliurament comprès entre 1 i 3 dies hàbils des que surt l'enviament de les nostres instal·lacions, que pot dependre de les condicions de l'empresa de transport designada per al lliurament i de la modalitat de transport escollida pel client.
Les comandes amb transport regular gratuït seran lliurades sempre a l'escola o comerç col·laborador. Aquests enviaments regulars es faran d’acord amb el calendari acordat amb el centre educatiu.  Addicionalment, els clients podran triar modalitats de transport alternatius, amb cost a càrrec del client, on podrà indicar l’adreça on lliurar la comanda. La modificació posterior a la sortida de la comanda dels nostres magatzems no serà possible, així com la devolució de les despeses d'enviament.

Tots els productes estan assegurats al 100% per cobrir danys o pèrdues ocasionades durant el transport. Qualsevol reclamació haurà de ser feta dins les 24 hores posteriors al lliurament. Reclamacions posteriors a 24h al lliurament no seran acceptades.
Cal remarcar que els enviaments a domicili només contemplen el lliurament a peu de portal.


MODALITATS DE PAGAMENT DISPONIBLES

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar mitjançant les formes de pagament que https://store.rompoda.com posa a la seva disposició:


1.- TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:

També podrà fer l’ingrés a qualsevol oficina o caixer del BBVA.
Al concepte haurà d'indicar la referència de la comanda.

Banc: BBVA
IBAN: ES60 0182 4567 1702 0025 6698

Les comandes abonades amb aquest mètode només seran gestionades un cop s'hagi confirmat el pagament al compte que pertany a Rompoda. És molt important indicar als nostres clients que en els ingressos i / o transferències s'ha d'indicar com a concepte la referència de la comanda. Si no es rep l'ingrés en el termini de 30 dies procedirem a realitzar la cancel·lació de la comanda.


2.- TARGETA DE CRÈDIT:

En cas de pagament mitjançant targeta de crèdit, NO s'aplicarà cap suplement en concepte d'interessos bancaris.

 

3.- GOOGLE PAY:

Podeu fer servir Google Pay per abonar la vostra comanda fent clic a l'opció “Pagament amb targeta i Google Pay”. A la part superior us ofereix la possibilitat de pagament amb targeta i just a sota trobareu el botó de Google Pay.


4.- BIZUM:

Recordi que el número que li demana és el seu. A continuació haurà d’introduir la clau Bizum, que té a la seva aplicació.


RECOLLIDES A ROMPODA

Una vegada confirmada la comanda a través de la botiga on-line, si ho desitja pot sol·licitar la recollida a les nostres instal·lacions. Per fer-ho, s’ha de posar en contacte per Whatsapp amb el nostre departament d’atenció al client al número 642 59 72 71. Els nostres agents canviaran la modalitat de lliurament i quan la seva comanda estigui preparada per a ser recollida, rebrà un correu electrònic amb les instruccions i horari de recollida. Recordi revisar regularment la safata d’SPAM.


FACTURACIÓ

Les factures s'enviaran al correu electrònic indicat pel client, al moment de confirmar-se el pagament de la comanda.

Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que d'acord amb el Reial decret 1496/2003, publicat al BOE del 29 de novembre de 2003, la data límit per a l'emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi realitzat la compra corresponent.

Si desitja realitzar un canvi en les dades de facturació (sempre que sigui abans de la pròpia facturació) s'ha de sol·licitar de forma escrita per correu electrònic, indicant les dades correctes de facturació i el nombre de la comanda.
Rompoda.com adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de Facturació, modificat pel Reial Decret 87/2005). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client ha d'assegurar de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.
Per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del compte de client. D'altra banda, els clients sempre poden descarregar les seves factures des del seu perfil de la botiga online, a la secció «Les meves comandes»


INFORMACIÓ DELS PRODUCTES

https://store.rompoda.com ofereix descripcions tècniques dels productes que s'ofereixen, a més de fotografies que els il·lustren. Malgrat que això es fa dins el límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat, estant subjectes a possible errors de transcripció, preus i / o d'imatge dels productes oferts.


DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

El compromís de Rompoda és que els articles publicats es trobin disponibles en tot moment. Però, en cas de concórrer circumstàncies excepcionals de multi-comanda interactiu o altres alienes a la voluntat de Rompoda i dels seus proveïdors subministradors que provoqui l'esgotament de l'estoc previst, en aquests casos la comanda quedarà sense efecte, sense que sigui procedent cap manera indemnització per incompliment obligacions contretes per cap de les parts, dany emergent o lucre cessant.
S'ha de tenir en compte que https://store.rompoda.com estarà sempre subjecte a estoc pel que en cas de trencament d'estoc o falta de disponibilitat del producte sol·licitat, el client serà informat el més aviat possible.


CANCEL·LACIÓ DE UNA COMANDA

Únicament es pot cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat i facturat.
Per anul·lar una comanda només ens ho ha d’indicar a través de Whatsapp al 642 59 72 71, facilitant-nos la referència de la comanda que desitja cancel·lar.
Si heu seleccionat com a forma de pagament el "Pagament per transferència" i ja ha realitzat la transferència o l'ingrés, ha de facilitar-nos també les teves dades bancàries (número de compte) perquè puguem retornar-li els diners. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit.
Si realitza una cancel·lació de comanda posterior al termini establert i el producte ha estat enviat, haurem de sol·licitar la devolució al transportista i esperar el seu retorn a les nostres instal·lacions,  abans de realitzar la devolució de l'import de la seva compra. Rompoda descomptarà les despeses de transport d'anada i tornada si són aplicables.


DEVOLUCIÓ D'UN PRODUCTE PER DESISTIMENT

https://store.rompoda.com habilita un procés simple perquè els seus clients puguin exercir el seu dret a desistir de l'article obtingut. En cas que el consumidor vulgui retornar un o diversos articles, disposa d'un termini de 30 dies naturals, des del lliurament de la comanda. Podrà sol·licitar-ho a través de la botiga online. La informació detallada per fer-ho sempre es pot trobar a la part baixa de la web, al punt d’informació «Gestió de canvis / devolucions».

El comprador disposa de 30 dies naturals per revocar la compra sense penalització, ni necessitat d'indicar els motius, sempre que els productes estigui en el seu estat original, així com els seus embalatges, accessoris, embolcalls i altres elements. Un cop acceptat pel nostre departament d'atenció post venda el dret al desistiment o revocació per conformitat del client, farem la devolució de les sumes abonades en un període mínim de 72 a un màxim de 14 dies, descomptant de l'import les despeses derivades per transport i despeses ocasionades per la forma de pagament si són aplicables. En el cas que el producte estigui sense ús, sense desprecintar, sense cap tipus de desgast en general s'acceptarà el dret al desistiment per falta de conformitat immediatament. Cal indicar també el client haurà de portar les peces a retornar i el el formulari de desistiment als nostres centres de recollida.
El termini de desistiment expira als 30 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.


En rebre Rompoda un producte d'una devolució, procedirà a la revisió del mateix i només seran acceptades les devolucions de productes que es trobin en perfecte estat, sense ús, manipulació ni personalització per part del client (recordeu adjuntar el full de devolució juntament amb el producte). En cas de no ser rebut amb l'embalatge original o amb l'embalatge en mal estat es procedirà a una depreciació. En cas de no complir amb algun dels requisits anteriors no s'acceptarà la devolució. Un cop peritat i comprovat l'estat dels articles, procedirem al reemborsament de l’import amb la mateixa forma de pagament amb la qual es va abonar la comanda.

NOTA IMPORTANT: Rompoda assumirà el cost directe de la devolució dels béns


DEVOLUCIÓ D'UN PRODUCTE DEFECTUÓS

Els articles distribuïts per Rompoda gaudeixen de la garantia legal de 2 anys de reparació o substitució, davant defectes de fabricació, d'acord amb la normativa vigent.
Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material o els desgastos produïts per un ús normal del mateix, no s'inclouen en aquesta garantia.

Les minves en la funcionalitat dels articles, degudes a les limitacions de concepció dels mateixos, també estan excloses de la cobertura d'aquesta garantia. Consulteu les recomanacions de rentat i conservació de l’etiqueta, així com el consell especialitzat del nostre Servei d'Atenció al Client.

El client ens haurà de comunicar el defecte a la peça, fent la sol·licitud a través de la botiga online.   La informació detallada per fer-ho sempre es pot trobar a la part baixa de la web, al punt d’informació «Gestió de canvis / devolucions». També ens pot comunicar el defecte per Whatsapp, al 642 59 72 71

S'ha de tenir en compte que en la majoria dels casos es durà a terme l'arranjament i no la substitució. Només si la reparació no aconsegueix solucionar el defecte de la peça s'optarà per la substitució o la devolució de l'import del producte, si tampoc fos possible la substitució.

Important: Tots els canvis i devolucions, siguin del tipus que siguin, hauran de venir sempre amb tots els embolcalls originals, accessoris i etiquetes. Els productes retornats seran comprovats a la seva arribada a les nostres instal·lacions. Si comprovem que el producte no presenta el problema que el client indica no s'acceptarà la devolució.


CANVIS DE TALLA O D’ARTICLE

El comprador disposa de 180 dies naturals des de la recepció de la comanda per sol·licitar canvis de talla, d’article o la devolució del producte.

La informació detallada per fer-ho sempre es pot trobar a la part baixa de la web, al punt d’informació «Gestió de canvis / devolucions».

Cal remarcar, que passats 30 dies naturals des de la recepció de la compra, el reemborsament de l’import de les peces retornades es farà en forma de val de compra.


CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ I ÚS DEL PORTAL

Gèneres de Punt Rompoda SL és una societat limitada de nacionalitat espanyola amb domicili fiscal al c / Vallès, 42-44, 08303 Mataró, Barcelona - Espanya (Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Foli 50, Tom 27966, Secció general, Full 126.018, inscripció B, CIF. B-60746757) que realitza les seves vendes on-line mitjançant el portal www.rompoda.com i els seus subdominis

Les condicions generals de contractació de Gèneres de Punt Rompoda SL, per a les vendes d'Internet, són les que s'especifiquen a continuació, i s'apliquen a qualsevol compra realitzada, durant el termini en què aquestes condicions apareguin publicades a la pàgina web www.rompoda.com
Els serveis oferts per Gèneres de Punt Rompoda S.L .en la present web es regularà per les condicions contingudes en el present contracte. Gèneres de Punt Rompoda SL es reserva el dret de modificar l'oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i preus, en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les comandes ja realitzats i estaran sempre subjectes al estoc de l'article adquirit.

Els preus i la disponibilitat dels productes del web www.rompoda.com són vàlids excepte fi d'existències.

Les comandes s'atendran per rigorós ordre de recepció.

A tots els efectes s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si marca la casella: "Accepto sense reserves les condicions de venda" que figura abans de finalitzar la comanda.

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Gèneres de Punt Rompoda SL informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar els formularis quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Gèneres de punt Rompoda SL. Així mateix, al registrar-se el client dóna el seu consentiment perquè Gèneres de Punt Rompoda S.L utilitzi les seves dades personals amb la finalitat d'informar sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que Gèneres de Punt Rompoda S.L prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran les dades.

Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Gèneres de Punto Rompoda S.L - C / Vallès, 42-44, 08303 Mataró, Barcelona o mitjançant l'apartat de contacte que apareix en web, així com per Whatsapp, al 642 59 72 71.