Géneros de Punto Rompoda, S.L .treballa per garantir la seguretat durant les transaccions, per tant, només treballem amb els mitjans de pagament més segurs. A continuació detallem els sistemes de pagament de què disposa el nostre portal actualment.

TPV Virtual

Seguretat

El TPV virtual del BVA és un dispositiu preparat per a treballar de manera totalment segura dins de l’ operativa de vendes a través d’ Internet, és a dir:

A. Intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta per sol·licitar l’autenticació del titular (verificació de la seva identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d’autorització. D’aquesta manera garantim que només el titular genuí, propietari de la targeta, podrà operar-hi.

B. Implementa SSL en totes les comunicacions que impedeixen la intercepció de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s’estableixin durant la transacció.

C. Les dades de les targetes no enregistrades pel comerç, evitant que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de manera fraudulenta. (La millor manera de salvaguardar en el comerç una informació sensible de clients, és NO tenir-la). Aquesta informació és emmagatzemada convenientment pel TPV Virtual que, a la vegada, la proporcionarà al sistema de pagaments quan sigui necessari (per exemple, en una devolució).

El TPV Virtual s’ anirà actualitzant amb les darreres versions de pagament segur que vagin dictant els organismes internacionals.

Com Funciona

1. Géneros de Punto Rompoda, S.L. facilita al TPV Virtual les dades de la transacció: l' import, la moneda, l' identificador i el nom del comerç.

2. El TPV Virtual sol·licita la targeta i la data de caducitat al client.

3. El TPV Virtual contacta amb l'entitat financera que ha emès la targeta.

4. L’ entitat emissora sol·licita autenticació al client (o el mètode que tingui acordat amb la seva entitat)

5. El TPV Virtual sol·licita autorització a l’ entitat emissora pels circuits habituals de mitjans de pagament.

 

Transferència bancària

Géneros de Punto Rompoda, S.L. permet el pagament mitjançant la transferència bancària.

Pot indicar el pagament per transferència durant el procés de la compra. En aquest moment el sistema li recordarà quina es la conta i el nom per fer l’ ingrés:

Géneros de Punto Rompoda, S.L.

BBVA

IBAN:  ES60 0182 4567 1702 0025 6698

Pot fer el pagament en el seu banc al compte, indicant el codi de referència que apareix a la comanda, o fer un ingrés directament a qualsevol oficina del BBVA al mateix compte.

Un cop es rebi la seva transferència, es continuarà amb el procés de comanda. Tingui en compte que la verificació dels pagaments per transferència es fa de forma manual, per tant pot passar un temps entre que fa el pagament, i rep la confirmació.

Per accelerar el tràmit, li recomanem que ens envií comprovant de transferència per Whatsapp al 642 59 72 71